Ezen a weboldalon sütiket (cookie) használunk, amelyek célja, hogy látogatónknak teljesebb felhasználói élményt tudjunk biztosítani. Elfogad Elutasít Adatvédelem

Adatvédelmi Pajzs Szabályzat

EU-USA Adatvédelmi Pajzs: Ügyfél Adatvédelmi Szabályzat

Utoljára frissítve: 2016. szeptember 30-án

A TBWA Worldwide Inc. („TBWA”) tiszteletben tartja az Ön magánszférájával kapcsolatos jogait. A TBWA regisztrált az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által kiadott EU-USA Adatvédelmi Pajzs Rendszerben („Adatvédelmi Pajzs”). A TBWA vállalja, hogy eleget tesz az Adatvédelmi Pajzsnak azon Személyes Ügyfél Adatok tekintetében, melyek a Vállalathoz az EU területéről érkeznek be az Adatvédelmi Pajzzsal összefüggésben. Ez a Szabályzat ismerteti, hogy a TBWA hogyan alkalmazza az Adatvédelmi Pajzs Szabályzatot az Ügyfelek Személyes Adataira vonatkozóan.

A jelen Szabályzat alkalmazásában:

„Ügyfél”: bármely olyan szervezet, amely a TBWA-tól termékeket, vagy szolgáltatásokat vásárol, vagy más módon szerez.

„Fogyasztó:” bármely természetes személy, aki az EU területén található, ide nem értve azokat a személyeket, akik munkavállalói minőségben járnak el.

„Adatkezelő:” olyan személy, vagy szervezet, amely egyedül, vagy másokkal közösen meghatározza a Személyes Adatok feldolgozásának célját és eszközeit.

„Munkavállaló:” a TBWA, vagy bármely európai leányvállalatának jelenlegi, korábbi, vagy leendő munkavállalója, aki az EU-ban található.

„EU:” Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia.

„Személyes Adat:” bármely olyan információ, beleértve az Érzékeny Adatot is, (i) egy azonosított, vagy azonosítható személyről, (ii) melyet a TBWA az EU-ból az Egyesült Államokban fogadott, és (iii) bármely formában rögzített.

„Adatvédelmi Pajzs Szabályzat:” Az Adatvédelmi Pajzs Szabályzat és annak Kiegészítő Szabályzata.

„Adatfeldolgozó:” bármely olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség, vagy egyéb szervezet, amely az Adatkezelő részéről feldolgozza a Személyes Adatokat.

“„Érzékeny Adat:” olyan Személyes Adatot jelent, amely orvosi vagy egészségügyi állapotra, faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási, vagy filozófiai hitre, szakszervezeti tagságra, szexuális életre, bűncselekmény elkövetésére, vagy feltételezett elkövetésére, vagy büntető eljárás indítására, vagy büntető bírósági jogerős elítélésre vonatkozik.

A TBWA EU-USA Adatvédelmi Pajzs tanúsítványa a https://www.privacyshield.gov oldalon található. A TBWA Honlapján keresztül a Fogyasztótól szerzett Személyes Adatok TBWA általi feldolgozásáról tekintse át a TBWA Adatvédelmi Szabályzatát.

A TBWA Által Gyűjtött Személyes Adatok Típusai

A TBWA közvetlenül a Fogyasztótól gyűjt Személyes Adatokat. Ilyen adatgyűjtésre például abban az esetben kerül sor, mikor a Fogyasztó ellátogat a TBWA weboldalára, és Személyes Adatokat szolgáltat a TBWA-nak. Kattintson ide azzal kapcsolatos információkért, hogy a TBWA milyen Személyes Információkat gyűjt a weboldalán keresztül. Ezenkívül a TBWA olyan Fogyasztói Személyes Adatokhoz jut például, amelyek az Ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz, termékek és szolgáltatások nyújtásához szükségesek. A TBWA a beszállítói képviselőinek Személyes Adatait is megkapja, például az elérhetőségi adataikat. A TBWA ezeket az információkat használja fel a beszállítóival való kapcsolattartásra.

Adatfeldolgozóként a TBWA Személyes Adatokat kap az Ügyfelei EU-ban található Fogyasztóiról. A TBWA Ügyfelei adják át a Személyes Adatokat a TBWA-nak a TBWA Ügyfelei számára nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben. Ebben a minőségben a TBWA az Ügyfelei utasításainak megfelelően jár el. A TBWA Ügyfelei által átadott Személyes Adatok például neveket, postacímeket, telefonszámokat és közösségi média-együttműködéseket tartalmaznak. A TBWA abból a célból dolgozza fel a Fogyasztók Személyes Adatait az USÁ-ban, hogy Ügyfelei számára termékeket és szolgáltatásokat nyújtson.

A TBWA Fogyasztói Személyes Adatok feldolgozási gyakorlata megfelel az Adatvédelmi Pajzs Szabályzat Tájékoztatójának; a Választásnak; az Újabb Továbbítással Összefüggő Elszámoltathatóságnak; a Biztonságnak; a Folyamodásnak, Végrehajtásnak és Felelősségnek.

Tájékoztató

A TBWA a Fogyasztói Személyes Adatok kezeléséről a jelen Szabályzatban és a Vállalat Adatvédelmi Szabályzatában információkat nyújt a http://www.tbwa.com/docs/tbwaprivacy/ weboldalon a Fogyasztók Személyes Adatai kezelésének gyakorlatáról, beleértve a TBWA által gyűjtött Személyes Adatok típusait, azon harmadik személyek típusait, akik számára a TBWA a Személyes Adatokat elérhetővé teszi, az elérhetővé tétel céljait, a Fogyasztók jogait és választási lehetőségeit Személyes Adataik felhasználásának és elérhetővé tételének korlátozásával kapcsolatban, valamint azt, hogy hogyan kell a TBWA-val kapcsolatba lépni a Személyes Adatkezelési gyakorlatára vonatkozóan.

Amikor a TBWA Adatfeldolgozóként jár el, és egy Ügyfele nevében Fogyasztók Személyes Adatait továbbítja a TBWA-nak az Egyesült Államokban, az Ügyfél felelős a Fogyasztó megfelelő tájékoztatásáért és szükséges hozzájárulásának megszerzéséért.

Speciális adatfeldolgozási tevékenységre vonatkozó adatvédelmi közlések szintén fontos információkat tartalmaznak.

Választás

Amikor a TBWA Személyes Adatokat közvetlenül a Fogyasztóktól gyűjt be, a Vállalat általában felajánlja a Fogyasztóknak annak eldöntését, hogy Személyes Adataik (i) harmadik személy Adatkezelők számára hozzáférhetővé vállhatnak-e, vagy (ii) felhasználhatják-e olyan célra, amely lényegesen különbözik az eredeti adatkezelés céljától, vagy amit a Fogyasztó előzetesen jóváhagyott. Az Adatvédelmi Pajzs Szabályzat által megengedett mértékig a TBWA szabad hozzájárulást nyer Érzékeny Adatok abban meghatározott módon történő felhasználására, és nyilvánosságra hozatalára. A Fogyasztók az alábbiakban ismertetett módon kapcsolatba léphetnek a TBWA-val Személyes Adataik felhasználásával, vagy nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Hacsak a TBWA nem kínál fel megfelelő egyéb választási lehetőséget a Fogyasztók számára, a Vállalat kizárólag a jelen Szabályzatban, vagy a Vállalat Adatvédelmi Szabályzatában feltüntetett célokra használja fel a Személyes Adatokat.

Ha a TBWA olyan Fogyasztói Személyes Adatok birtokában van, akik a TBWA-val nincsenek közvetlen kapcsolatban, mivel a TBWA Adatfeldolgozóként jutott hozzá és tárolja a Fogyasztók adatait, a TBWA Ügyfelei felelősek azért, hogy az érintett Fogyasztóknak megfelelő választási lehetőségeket biztosítsanak Személyes Adataik felhasználási-és nyilvánosságra hozatali lehetőségeiről.

A TBWA megosztja a Fogyasztók Személyes Adatait leányvállalataival és kapcsolt vállalkozásaival. A TBWA nyilvánosságra hozhatja a Fogyasztó Személyes Adatait anélkül, hogy ennek kizárását felajánlja, és a TBWA köteles lehet a Személyes Adatok nyilvánosságra hozatalára (i) harmadik személy Adatfeldolgozó részére, akik a Vállalat nevében és utasításai alapján a Vállalatnak szolgáltatásokat nyújtanak, és (ii) ha a Vállalatot erre jogszabály, vagy hatósági eljárás kötelezi, vagy (iii) a hatóságok jogszerű megkereséseire adott válaszokban, ideértve a nemzetbiztonsági jogszabályoknak való megfelelést is, vagy a törvények végrehajtása érdekében. A TBWA fenntartja magának a jogot a Személyes Adatok átadására könyvvizsgálat esetén, vagy ha a Vállalat, vagy vagyoni eszközei részben, vagy egészben értékesítésre kerülnek (beleértve az egyesülést, felvásárlást, közös vállalat alapítását, átszervezést, felszámolást, vagy végelszámolást).

Személyes Adatok Újabb Továbbításával Összefüggő Elszámoltathatóság

Ez a Szabályzat és a TBWA Adatvédelmi Szabályzata a Fogyasztók Személyes Adatainak TBWA általi megosztását ismerteti.

Amennyiben a TBWA Adatfeldolgozóként jár el, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok másképp rendelkeznek, a TBWA lehetőséget biztosít a Fogyasztóknak, hogy engedélyt adjanak a TBWA-nak Személyes Adataik harmadik személy Adatfeldolgozókkal történő megosztására. A TBWA a harmadik személy Adatfeldolgozókkal kötött szerződés alapján, akikkel a Személyes Adatokat megosztja, megköveteli, hogy (i) csak a szerződésben meghatározott, korlátozott és konkrétan rögzített célból dolgozhatják fel a Személyes Adatokat, és csak abban a terjedelemben amelyben az Ügyfél ebbe beleegyezett, (ii) hogy a Személyes Adatoknak ugyanazt a védelmi szintet biztosítsa, melyet az Adatvédelmi Pajzs Szabályzat előír, és hogy (iii) értesítse a TBWA-t, és szűntesse meg a Személyes Adatok feldolgozását (vagy tegyen meg minden ésszerű és megfelelő lépést ennek érdekében), ha a harmadik személy Adatfeldolgozó nem tudja teljesíteni azt a kötelezettségét, hogy a Személyes Adatoknak az Adatvédelmi Pajzs Szabályzattal azonos szintű védelmet biztosítson.

A Személyes Adatok harmadik személy Adatfeldolgozónak történő továbbítás esetében a TBWA (i) minden érintett Adatfeldolgozóval szerződést köt, (ii) a Személyes Adatokat kizárólag korlátozott mértékben, és célhoz kötötten adja át minden érintett Adatfeldolgozónak, (iii) megbizonyosodik arról, hogy az Adatfeldolgozó a Személyes Adatok számára az Adatvédelmi Pajzs Szabályzattal azonos szintű védelmet biztosít, (iv) ésszerű és megfelelő lépéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az Adatfeldolgozó ténylegesen a TBWA Adatvédelmi Pajzs Szabályzatban rögzített kötelezettségeivel összhangban dolgozza fel a Személyes Adatokat, (v) előírja az Adatfeldolgozó számára, hogy értesítse a TBWA-t, ha az Adatfeldolgozó megállapítja, hogy már nem tudja teljesíteni azt a kötelezettségét, hogy a Személyes Adatoknak az Adatvédelmi Pajzs Szabályzattal azonos szintű védelmet biztosítson, (vi) a fenti pontokban rögzítettekkel összefüggésben az Adatfeldolgozó a TBWA felszólítására minden ésszerű és megfelelő lépést megtesz a Személyes Adatok jogosulatlan feldolgozásának abbahagyására, és a jogszerű adatkezelési helyzet helyreállítására, és (vii) a TBWA a Kereskedelmi Minisztérium felszólítására megküldi a Minisztériumnak az adatkezelésre vonatkozó szerződés összefoglalóját, vagy annak adatvédelemre vonatkozó kikötéseit. Az Adatvédelmi Pajzs Szabályzat alapján a TBWA felel azért, ha a Vállalat által harmadik személy Adatfeldolgozónak átadott Személyes Adatokat az Adatfeldolgozó nem az Adatvédelmi Pajzs Szabályzatnak megfelelően dolgozza fel, kivéve, ha a TBWA bizonyítja, hogy nem felelős azokért az eseményekért, amelyek a jogsértést előidézték.

Biztonság

A TBWA ésszerű és megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében hogy megakadályozza az Ügyfél Személyes Adatainak elvesztését, az azokkal való visszaélést, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalukat, módosításukat és megsemmisülésüket, figyelembe véve a feldolgozásukból és a Személyes Adatok jellegéből adódó kockázatokat.

Adatintegritás és Célhoz Kötöttség

A TBWA a Fogyasztó Személyes Adatainak feldolgozását a feldolgozás célja szerinti mértékig korlátozza. A TBWA nem dolgozza fel a Fogyasztói Személyes Adatokat oly módon, hogy azok összeegyeztethetetlenek legyenek feldolgozásuk azon céljával, melyet a Fogyasztó engedélyezett. Ezenkívül, amilyen mértékben e célok eléréséhez szükséges, és amennyire az összeegyeztethető a TBWA Adatkezelő, vagy Adafeldolgozó szerepével, a TBWA minden ésszerű lépést megtesz annak biztosítására, hogy a Vállalat által kezelt Személyes Adatok (i) tervezett felhasználásuk esetén megbízhatóak legyenek, továbbá (ii) pontosak, teljesek és frissek legyenek. E tekintetben a TBWA a Fogyasztóira és az Ügyfeleire támaszkodik (azoknak a Fogyasztóknak a Személyes Adataival kapcsolatban, melyekkel a TBWA-nak nincs közvetlen kapcsolata) abban, hogy szükség szerint, az adatgyűjtés előzetes engedélyezésének céljához kötötten frissítsék és helyesbítsék az érintett Személyes Adatokat. A Fogyasztók (és amennyire szükséges, az Ügyfelek) Személyes Adataik frissítésének vagy kijavításának kérése érdekében kapcsolatba léphetnek a TBWA-val az alábbiak szerint.

A TBWA a vonatkozó jogszabályok szerint olyan formában őrzi meg a Fogyasztó Személyes Adatait, melynek alapján a Fogyasztó olyan mértékben azonosítható, vagy válik azonosíthatóvá, amennyire ez a Fogyasztó, vagy az Ügyfél által előzetesen engedélyezett adatgyűjtés célja szerint szükséges.

Hozzáférés

A Fogyasztóknak általában joguk van saját Személyes Adataikhoz való hozzáféréséhez. Ennek megfelelően, amennyiben a TBWA Adatkezelőként jár el, adott esetben a TBWA az általa tárolt Személyes Adataikhoz megfelelő hozzáférést biztosít a Fogyasztók számára. Továbbá a TBWA megfelelő lehetőséget biztosít a Fogyasztók számára az adatok helyesbítésére, módosítására, törlésére, amennyiben ezek pontatlanok, vagy nem az Adatvédelmi Pajzs Szabályzattal összhangban kerültek feldolgozásra. A TBWA korlátozhatja, vagy megtagadhatja a Személyes Adatokhoz való hozzáférést abban az esetben, ha a hozzáférés biztosításának terhei, vagy költségei aránytalanul meghaladják a Fogyasztó adatvédelemhez való joga sérülésének kockázatát, vagy ha harmadik személyek jogai sérülnének.

Amikor a TBWA olyan Fogyasztók Személyes Adatait tárolja, melyekkel nincs közvetlen kapcsolatban, mivel a TBWA Ügyfelei Adatfeldolgozójaként jár el, a TBWA Ügyfelei felelősek azért, hogy a Fogyasztóknak hozzáférést biztosítsanak Személyes Adataikhoz, és hogy biztosítsák Személyes Adataik helyesbítését, módosítását, vagy azon adatok törlését, melyeket nem az Adatvédelmi Pajzs Szabályzatnak megfelelően kezeltek. Ilyen esetekben a Fogyasztóknak közvetlenül a TBWA illetékes Ügyfeléhez kell fordulniuk. Ha a Fogyasztó nem tud kapcsolatba lépni az illetékes Ügyféllel, vagy nem kap választ, akkor a TBWA minden ésszerű segítséget megad a Fogyasztó kérésének Ügyfélhez való továbbításához

Folyamodás, Végrehajtás és Felelősség

A TBWA rendelkezik olyan mechanizmusokkal, melyek célja az Adatvédelmi Pajzs Szabályzatnak való megfelelés biztosítása. A TBWA évente felülvizsgálja a Fogyasztói Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatát annak ellenőrzése érdekében, hogy a Vállalat Adatvédelmi Pajzs Szabályzattal kapcsolatban nyilvánosságra hozott gyakorlata megfelel-e a valóságnak, és hogy a TBWA adatvédelmi gyakorlata ténylegesen megfelel-e az Adatvédelmi Pajzs Szabályzatban foglaltaknak.

A Fogyasztók panaszt nyújthatnak be a TBWA Személyes Adatfeldolgozására vonatkozóan. A TBWA lépéseket fog tenni az Adatvédelmi Pajzs Szabályzat feltételezett megsértéséből eredő problémák orvoslására. A Fogyasztók az alábbiakban részletezett módon a TBWA-hoz fordulhatnak a Vállalat Fogyasztói Személyes Adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

Ha a Fogyasztó panasza nem oldható meg házon belüli eljárással, a panasz megoldása érdekében a TBWA a JAMS-al működik együtt, a JAMS Nemzetközi Mediációs Szabályzata alapján, amely a következő weboldalon található meg: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.A A JAMS mediáció a vonatkozó JAMS szabályok szerint indul meg. A vitarendezési eljárást követően a JAMS, vagy a Fogyasztó az ügyben az USA Szövetségi Kereskedelmi Bizottságához fordulhat, amely a TBWA Adatvédelmi Pajzs végrehajtási gyakorlatának vizsgálatával kapcsolatban illetékes. Meghatározott esetekben a Fogyasztók is jogosultak kötelező döntést hozó választottbírósághoz fordulni a TBWA Adatvédelmi Pajzs Szabályzatnak való megfelelősége ügyében.

Amikor a TBWA olyan Fogyasztók Személyes Adatait tárolja, melyekkel nincs közvetlen kapcsolatban, mivel a TBWA Ügyfelei Adatfeldolgozójaként jár el, a Fogyasztók Személyes Adataik feldolgozásával kapcsolatos panaszaikat közvetlenül az érintett Ügyfélnek nyújthatják be, összhangban az Ügyfél vitarendezési eljárásával. A TBWA az Ügyfél, vagy a Fogyasztó kérésére részt vesz ezekben az eljárásokban.

Hogyan lépjen kapcsolatba a TBWA-val

A Szabályzattal kapcsolatos kérdéseire, vagy aggályaira, vagy a TBWA Fogyasztói Személyes Adatvédelmi gyakorlatára vonatkozóan írjon a következő postai, vagy e-mail címre:

TBWA Worldwide Inc.
Attn: General Counsel
488 Madison Avenue
New York, NY 10022

E-mail: privacy@tbwa.com